Paaukok

Gyvūnų eksporto tyrimas: kas iš tikro kaltas?

Rugpjūčio viduryje į mus kreipėsi organizacijų Animal Welfare Foundation ir Israel Against Live Shipments aktyvistai, pranešdami, jog liepos 24 d. Lenkijoje buvo sustabdyti ir patikrinti du Lenkijos įmonės Konrad“ vilkikai, vežantys beveik 400 veršiukų iš Lietuvos į Izraelį.

Vilkikų inspekcija

Du vilkikai buvo sustabdyti po to, kai juos sekę aktyvistai susisiekė su Lenkijos policija dėl gyvūnų gerovės įstatymų pažeidimų. Imtis tokio veiksmo jie nusprendė, kai pastebėjo priekabos plyšyje įstrigusią veršiuko koją. Lenkijos policijai pasivijus ir sustabdžius vilkikus buvo iškviesti veterinarai. 

 Veterinarų ir policijos išvados

Atvykę veterinarai nustatė, jog priekabos buvo pergrūstos, dėl vietos trūkumo negalintys pajudėti gyvūnai buvo susižaloję, jie gulėjo savo išmatose, buvo dehidratavę. Priekabų ventiliacija buvo išjungta, neatsižvelgiant į lauko temperatūrą, kuri siekė 27°C. Tuo metu priekabose buvo 37°C, veršiukai gėrė vieni kitų šlapimą, nes vandens neturėjo. Girdyklų vilkikuose buvo, tačiau jos buvo pritaikytos kiaulėms ir jų buvo per mažai, kad tankiai sugrūsti gyvūnai galėtų jas pasiekti.

Veterinarų užfiksuoti reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimai: 

- Transporto priemonės sukelti sužalojimai;

- Nepakanka vietos gyvūnams atsistoti ir judėti natūraliai;

- Transporto priemonėje nepakanka vietos visiems gyvūnams pašerti;

- Gyvūnai netinkami transportacijai;

- Paviršiaus plotas per mažas, atsižvelgiant į gyvūnų kiekį;

- Nepakankamas priekabos vėdinimas, atsižvelgiant į transportuojamų gyvūnų kiekį, kategoriją bei į oro sąlygas;

- Nepakankamas kiekis kraiko, kuris užtikrintų komfortą bei tinkamą šlapimo ir išmatų sugėrimą;

- Transporto priemonėje nėra pakankamai pašaro;

- Gyvūnai nepagirdyti ir nepašerti, atsižvelgiant į transportuojamų gyvūnų poreikius, kategoriją ir amžių.

Lenkijos policijos išvados: 

- Vairuotojai nubausti dėl to, kad tinkamai nepasirūpino gyvūnais transportavimo metu (trūko vandens, pašaro ir kraiko);

- Transportavusi įmonė nubausta dėl netinkamai įrengtų priekabų, pašaro ir kraiko stygiaus, klaidingų dokumentų (dokumentuose įrašytas planuotas išvykimo laikas, o ne tikrasis). 

„Tai buvo tragiškiausi vaizdai, kuriuos man teko pamatyti per visus darbo metus tiriant gyvūnų transportavimą,“ - teigė Animal Welfare Foundation projektų vadovė Maria Boada-Saña, dalyvavusi daugiau nei 100-e gyvūnų transporto inspekcijų.

Gyvūnų iškrovimas iš priekabų

Lenkijos veterinarai nusprendė, kad gyvūnus privaloma išleisti 24 val. poilsiui, nes kitaip didelė dalis transportuojamų veršiukų būtų neišgyvenę. Gyvūnai buvo išvežti į Tarnowskie Gory mieste esančią kiaulių fermą. Joje veršiukams buvo paruošta daug vandens, šiaudų ir šieno.

Daugelis gyvūnų buvo per daug išsekę ar sužaloti, kad galėtų patys išlipti iš priekabų, todėl buvo daužomi ir tampomi už ausų ar kojų. Kai kurie veršiukai negalėjo patys valgyti ar gerti. 3 jau buvo mirę.

Po paros poilsio veterinarai patvirtino, kad veršiukai gali toliau tęsti kelionę. Gyvūnų žaizdos buvo sutvarkytos, į Slovėnijos uostą jie buvo vežami trimis vilkikais vietoj dviejų. Buvo užtikrinta, kad gyvūnai turės daugiau erdvės iš viršaus (prieš tai jų nugaros rėmėsi į lubas, nes gyvūnai buvo vežami 3-mis aukštais), tačiau grindų ploto jie turėjo tiek pat, kiek prieš tai, nes buvo sukrauti į 3 vilkikus po 2 aukštus.

Slovėnijos uoste aktyvistai pastebėjo, kad gyvūnai vis dar silpni ir išsekę. Iš ten jie buvo plaukdinami į Izraelį, jūroje praleido 4 dienas be atsakingo asmens, galinčio užtikrinti gyvūnų gerovės standartų laikymąsi. 

Šiuo metu išgyvenę kelionę veršiukai vis dar laikomi karantine Izraelyje.

Atsakingi asmenys kaltina vieni kitus 

UAB Bovarius“ vadovas Stasys Lukys, kurio auginti veršiukai buvo eksportuojami, LNK žinioms teigė: Galim spėti, kad kelionėje kažkas atsitiko, nes pakrovėm pagal visas taisykles, pagal visas leistinas normas”, o vėliau pridūrė: Kažkada skraidinom lėktuvais iš Šiaulių oro uosto, dabar plukdom, nes tai pakeitė transportavimo kaštus”.

Šiaulių VMVT vadovas Arūnas Teišerskis LNK žiniose taip pat tikino, kad išvežant gyvūnus, sąlygos atitiko reikalavimus: Plotai atitiko pagal reglamentą kiek turi būti, buvo pridėta vandens ir pakrato, pats savininkas dar papildomai pridėjo pakratų. Kas atsitiko kely po paros mes negalim pasakyti. Iš mūsų teritorijos, iš Lietuvos, transporto priemonė ir gyvuliai išvažiavo tvarkingai”.

TV3 žinioms VMVT vadovas Egidijus Mecelis taip pat kaltino Lenkijos vežėjus: „Po atlikto tyrimo ir vertinimo galima bus pasakyti, kas yra šioje situacijoje kaltas: ar tai yra vežėjas, kiek man teko matyti, kuris yra Lenkijos vežėjas, ne Lietuvos Respublikos vežėjas, ar tai yra mūsų kompetentingos institucijos atstovai, kurie netinkamoje vietoje, ne laiku uždėjo parašą”. 

Ką sako įstatymai? 

Remiantis VMVT ir augintojo komentarais peršasi išvada, jog pakratas ir pašaras kelyje buvo išbarstytas, o veršiukai per 14 val. trukusią kelionę pasidaugino arba priekabos susitraukė. Vis dėlto labiau tikėtina, kad kompetentinga institucija patvirtino netinkamas gyvūnų transporto sąlygas, pasmerkdami juos kančiai ir mirčiai. 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 IV skyriaus, 23-io straipsnio 1-oje dalyje nurodoma: Jei kompetentinga institucija nustato, kad nesilaikoma ar nebuvo laikomasi kurios nors šio reglamento nuostatos, ji imasi arba pareikalauja už gyvūnus atsakingo asmens imtis visų būtinų veiksmų, reikalingų gyvūnų gerovei užtikrinti.“.

Aukščiau vardinome, kokie šio reglamento pažeidimai buvo užfiksuoti. Vis dėlto dokumentai buvo suklastoti, o transporto priemonei buvo leidžiama palikti šalį. 

Kodėl tai vyksta?

Natūralu, kad daug kam kyla klausimas, kodėl maži veršiukai yra transportuojami tūkstančius kilometrų vilkikais ir laivais į kitas šalis. Šie veršiukai yra pieno pramonės atlieka. Jie pieno neduos, tad nėra reikalingi. Lietuvoje jautiena nėra populiari, tad čia iš jų auginimo mėsai naudos nedaug. Veršiukai išvežami į šalis, kuriose bus užauginti ir paskersti mėsai. Vežami, o ne skraidinami jie yra todėl, kad taip pigiau. 

Kodėl tokios baisios sąlygos? Gal čia pavienis atvejis?

Naivu būtų galvoti, kad pora atsitiktinai pasirinktų vilkikų buvo vieninteliai tokiomis sąlygomis vežantys gyvūnus. Jeigu VMVT pareigūnai patvirtino 2 keliones, neatitinkančias ES reikalavimų, spėjame, kad patvirtino ir daugiau. Ši institucija ne kartą parodė, jog gyvūnų gerovė jiems „rūpi“ tik tada, kai reikia apginti reputaciją.  

Alternatyva egzistuoja

Įstatymai, turintys užtikrinti gyvūnų gerovę eksporto metu, egzistuoja. Tačiau atsakingos įnstitucijos jų nepaiso. Vienas iš galimų būdų sumažinti gyvūnų kentėjimą jų eksportavimo metu - nustoti gabenti gyvus gyvūnus dideliais atstumais į kitas šalis. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas Antanas Venckus TV3 žinioms teigė: Mes esame suinteresuoti, kad būtų eksportuojami mėsos gaminiai, o ne gyvi gyvūnai. Sukuriama tam tikra perdirbimo grandinė, ko pasekoje ne tik išlaikomos ir kuriamos darbo vietos Lietuvoje. Vienas dalykas yra užauginti gyvūną, bet taip pat įsijungia perdirbimo pramonė, skerdyklos”. 

Ką galima padaryti?

VMVT cenzūruoja ir trina komentarus apie šį įvykį ant savo Facebook sienos. Jie nenori matyti ir girdėti kritikos. Negalime leisti, kad atsakingi asmenys liktų nenubausti. VMVT žada per šią savaitę paskelbti tyrimo išvadas. Mes neleisime, kad VMVT eilinį kartą „ištirtų“ kaip dirba VMVT ir pasakytų, kad viskas buvo gerai, suverstų kaltę ant vairuotojų, aktyvistų ar dar ko nors. Jų pareiga buvo užtikrinti, jog tokio žiauraus gyvūnų kentėjimo būtų išvengta. Jie to nepadarė. 

Žinoma, čia kalta ir transportui pasamdyta įmonė, ir gyvūnus sukrovę žmonės, tačiau jiems rūpi tik pinigai ir atlikti darbą kuo greičiau. Tam, kad jie laikytųsi įstatymų, egzistuoja kontrolės tarnybos. Jų darbas yra užtikrinti, kad bus laikomasi gyvūnų gerovės. Lietuvos veterinarai to nepadarė. Lenkijos inspektoriai sugebėjo pamatyti įstatymų nesilaikymą ir žiaurias sąlygas, kodėl jų kolegos Lietuvoje to nesugeba? 

Prašome jūsų palaikyti spaudimą VMVT! Pasirašykite peticiją, jeigu to dar nepadarėte. Paprašykite ją pasirašyti draugų, kuriems irgi rūpi gyvūnai. Tokiose situacijose viešumas yra geriausias ginklas prieš gyvūnų kankintojus. Padėkite šiems veršiukams nebūti pamirštiems. Padėkite užtikrinti, jog dėl jų kančios kalti žmonės neliktų nenubausti. 

Šį tyrimą galėjome paviešinti tik dėl to, kad žmonės palaiko ir remia Tuščius narvus. Vos gavę informaciją iš užsienio kolegų, pradėjome dirbti prie skundų, viešinimo, peticijos, vaizdinės medžiagos ir susisiekėme su žurnalistais. Pastarosiomis dienomis sulaukėme nemažai laiškų ir žinučių, dėkojančių mums už šį darbą, bet ne mums reikia dėkoti! Jeigu ne tokie žmonės kaip jūs, šių veršiukų kančia nebūtų išvydusi dienos šviesos. Tušti narvai yra tik įrankis, kuris be jūsų neveiktų. Kad ir kaip sunku žiūrėti į tokius vaizdus ir galvoti, kiek dar gyvūnų kenčia nematomi, jūs suteikiate vilties, jog ateitis gyvūnams bus geresnė. 

Ačiū, kad nesate abejingi gyvūnų kentėjimui. Ačiū, kad dalinatės šia informacija ir suteikiate balsą tiems, kurie jo neturi.  

Paremk kovą už gyvūnus

15 € 40 € 5 € kita suma

O ką padarysi dabar?

Tu gali jiems padėti

Ar šie gyvūnai gali Tavimi kliautis? Pasirašyk pasižadėjimą imtis realių veiksmų, kuriais padėtum gyvūnams.

Užtruksi vos minutę ir tapsi milijonų gyvūnų balsu

Paremk kovą už gyvūnus

Tavo parama – labai svarbi. Ji padės užtikrinti, kad kova už gyvūnus nesustos tol, kol gyvūnai kentės Lietuvos pramoninėse fermose.

×

Patinka tai, ką skaitai?
Užsiprenumeruok naujienlaiškį.