Prisidėk.
Būk dalis pokyčio.

Prisijunk prie bendruomenės žmonių, norinčių
savo laiką skirti gyvūnams.

Kiti pagalbos būdai:

1.2 % GPM

Skirk 1.2 % gyventojų pajamų mokesčio kovai už gyvūnus.

Pildymo instrukcija →

Paramos renginiai

Suorganizuok renginį, kurio metu surinktas lėšas skirtum „Tuštiems narvams“. Galima organizuoti koncertą, mugę, labdaringą vakarienę ar paprašyti draugų, kad gimtadienio proga Tavo vardu paremtų „Tuščius narvus“. Galimybių daug, reikia tik trupučio fantazijos!

Užfiksuok žiaurumą

Jeigu matai žiaurų elgesį su gyvūnais fermose, netylėk. Pabandyk užfiksuoti tai ir pranešk mums. „Tuščių narvų“ tikslas yra parodyti realias fermose laikomų gyvūnų sąlygas.

Sek Tuščius narvus

Prisijunk prie kovos už gyvūnus socialiniuose tinkluose!

Taip sužinosi naujienas ir išgirsi apie galimybes padėti gyvūnams.

Pokyčiai neateina tiesiog šiaip sau. Kažkas visada turi juos inicijuoti. Ar nori būti tas žmogus? — Rick Falkvinge

O ką padarysi dabar?

Tu gali jiems padėti

Ar šie gyvūnai gali Tavimi kliautis? Pasirašyk pasižadėjimą imtis realių veiksmų, kuriais padėtum gyvūnams.

Užtruksi vos minutę ir tapsi milijonų gyvūnų balsu

Paremk kovą už gyvūnus

Tavo parama – labai svarbi. Ji padės užtikrinti, kad kova už gyvūnus nesustos tol, kol gyvūnai kentės Lietuvos pramoninėse fermose.