Paremk

Privatumo politika

  „Tušti narvai“ yra organizacija, rengianti kampanijas. Kovojame už gyvūnus, jų teises ir jų gerovę. Organizacijos tikslas – mobilizuoti žmones, kad būtų pasiekti įvairūs gyvūnams naudingi rezultatai. Orientuojamės į įstatyminius pokyčius, įmonių įsipareigojimus bei visuomenės švietimą. Jūsų vaidmuo čia – esminis. Be Jūsų viso to nepasieksime.

  Galimybė susisiekti su Jumis bei kitais organizaciją palaikančiais bei remiančias žmonėmis labai svarbi. Siunčiame el. laiškus ir žinutes, bei skambiname telefonu. Lėšų rinkimas ir aktyvizmas yra neatskiriama komunikacijos dalis – mes stengiamės skatinti žmones elgtis pagal jų vertybes, prašydami jų daryti daugiau dėl gyvūnų.

  Dvi svarbios taisyklės:

 • Tol, kol turime Jūsų leidimą, mes jus informuosime apie tai, kaip dėl gyvūnų galite padaryti daugiau.
 • Jūs visada galite nutraukti savo leidimą, paspaudę nuorodą bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika (toliau – politika) reglamentuoja VšĮ „Tušti narvai“ (toliau – mes, duomenų tvarkytojas, organizacija) organizacijos svetainių (toliau – svetainės, sistema) naudojimosi taisykles bei organizacijos vykdomą asmens (toliau – asmuo, subjektas) duomenų saugojimą ir tvarkymą.
  2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  3. Politika remiasi ir galioja kartu su aukščiau minėtais aktais bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) – (EU) 2016/679.
 2. Duomenų tvarkymo politika
  1. Duomenų tvarkymo tikslai:
   1. naujienlaiškių siuntimas ir pagalbos prašymas;
   2. statistikos rinkimas ir vertinimas:
    1. naujienlaiškių atsidarymas ir nuorodų paspaudimas;
    2. svetainių puslapių lankomumas;
   3. paramos surinkimas bei įmokų už prekes ar paslaugas užskaitymas.
  2. Duomenų saugojimo laikotarpis
   1. Renkami duomenys saugomi neribotą laikotarpį, nes yra naudojami norint susisiekti su duomenų teikėjais, siųsti padėkas už paramą, spręsti galimai kylančius ginčus ir kt.
  3. Duomenų subjektų teisės
   1. Asmuo, naudojantis „Tuščių narvų“ sistemas, turi teises:
    1. susipažinti su apie jį sukaupta informacija;
    2. reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis;
    3. reikalauti ištrinti duomenis;
    4. nutraukti prenumeratą paspaudę nuorodą „Tuščių narvų“ el. laiškuose;
   2. Norėdami susipažinti, pakeisti arba ištrinti apie jus turimus duomenis, prašome kreiptis e. paštu info@tustinarvai.lt arba telefonu +370 689 29488.
 3. Slapukai (angl. cookies)
  1. Naudojantis sistema, Jūsų kompiuteryje yra įrašomi slapukai šiems tikslams:
   1. būtinajam sistemos veikimui;
   2. sistemos lankomumui vertinti;
   3. įsiminti jūsų parinktis.
  2. Slapukai gali būti bet kada peržiūrėti, išvalyti ar užblokuoti naudojantis naršyklės įrankiais.
  3. Svarbesni slapukai yra šifruojami, taip užtikrinant aukštesnį saugumą.
  4. Naudojantis sistema Jūs sutinkate, kad bus naudojami minėti slapukai.
 4. Sutikimas
  1. Tęsdami naršymą sistemai priklausančiose svetainėse sutinkate su slapukų naudojimu.
  2. Pateikdami asmens duomenis, vaikai iki 16 metų privalo turėti tėvų sutikimą. Kitu atveju jiems pateikti duomenis draudžiama. Jeigu nustatome, kad asmuo iki 16 pateikė savo asmens duomenis, juos ištriname.
 5. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  1. Duomenų tvarkytojas turi teisę perduoti asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Papildomos saugumo priemonės
  1. Sistemoje įdiegtas SSL sertifikatas, todėl ryšys tarp Jūsų naršyklės ir sistemos serverio yra šifruotas. Sistema naudojantis net esant prisijungus prie neapsaugotų WiFi tinklų, Jūsų asmeniniai duomenys matomi nebus.
 7. Baigiamosios nuostatos
  1. Dėl kokių nors priežasčių kilus ginčams ir nepavykstant jų išspręsti tarpusavio sutarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. „Tušti narvai“ pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką.

Jeigu turite klausimų, laukiame jų e. paštu info@tustinarvai.lt arba telefonu +370 689 29488.