Prastas kaimynas gali užnuodyti gyvenimą

Jei gyveni prie kenkiančios industrinės fermos,
turi teisę jai priešintis.

Pagalba gyventojams

Žmonės visoje Lietuvoje dažnai kenčia nuo šalia jų įsikūrusių fermų. Nuo pat mūsų veiklos pradžios sulaukiame daug skundų dėl fermų keliamos taršos.

Kiekvienas iš mūsų turime teisę į švarų orą, vandenį ir dirvožemį. Ir nors kartais atrodo, kad neįmanoma pasipriešinti dideliam verslui, tai lengviau negu atrodo.

Kai viename kaime Panevėžio rajone buvo ketinama statyti kailių fermą, kaimo gyventojai taip pasipriešino, kad fermos niekas ir nebestatė. Kai kitame kaime Šiaulių rajone audinių fermą buvo planuojama plėsti, kaimo gyventojai kreipėsi į sprendimų priėmėjus argumentuotu raštu su gyventojų parašais ir fermos plėtra buvo sustabdyta. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau.

Kaip mes galime padėti?

  1. Galime suteikti jums informaciją apie industrinių fermų daromą žalą vietos bendruomenėms ir aplinkai.
  2. Galime suteikti informaciją apie Poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jūsų teises jame.
  3. Galime padėti parašyti raštus atsakingoms institucijoms.
  4. Galime padėti susisiekti su vietine žiniasklaida.

Tad jeigu prie jūsų statoma, ketinama statyti ar plečiasi industrinė ferma, kuri užterš orą, vandenį ir kitaip gadins gyvenimo kokybę, jūs turite teisę kovoti.

Praneškite mums

O ką padarysi dabar?

Tu gali jiems padėti

Ar šie gyvūnai gali Tavimi kliautis? Pasirašyk pasižadėjimą imtis realių veiksmų, kuriais padėtum gyvūnams.

Užtruksi vos minutę ir tapsi milijonų gyvūnų balsu

Paremk kovą už gyvūnus

Tavo parama – labai svarbi. Ji padės užtikrinti, kad kova už gyvūnus nesustos tol, kol gyvūnai kentės Lietuvos pramoninėse fermose.